Proč se stát naším partnerem

Proč se stát partnerem Hokejového klubu PILSEN WOLVES?

Cílem klubu je více se zaměřit na děti a mládež a vést je správným směrem jak v hokeji, tak v životě. Hokej je nejoblíbenější kolektivní sport v České republice. Bohužel vhledem k jeho nákladnosti a protlačovaní, si tento sport většina dětí a rodičů nemůže dovolit. Ve sportu je všeobecně velký úpadek a my s tím něco chceme dělat. Nechceme jen nečinně přihlížet, jak se z českého hokeje vytrácí velké osobnosti a chybí kvalitní mládežnická základna, jak to často slyšíme z médií.

Naším hlavním cílem je tuto věc změnit a realizovat v České republice neobvyklý projekt. Cestou k úspěchu je, za přiměřenou částku zajistit komplexní výchovu mládeže.

To znamená, že rodič zaplatí přijatelné roční příspěvky a zbytek je v režii klubu (zapůjčení kvalitní výstroje namísto kupování apod.). Za těchto podmínek si může dovolit hrát hokej více dětí a vylepšit současný stav v českém hokeji. Pro zlepšení rozvoje mládeže pořádáme ve spolupráci s Hokejovou agenturou IHA Surpass mimo-hokejové aktivity po celý rok. Pro děti připravujeme doprovodné aktivity jak sportovní, tak zábavné. Tyto aktivity pro děti jsou velice přínosné. Rozvíjí jejich pohybové a vědomostní obzory. Zlepšují soudružnost kolektivu pro děti a rodiče. Z vysoké účasti na těchto aktivitách lze vypozorovat, že rodiče mají velký zájem na tom, naplnit smysluplně volný čas svých dětí. Toto vše je ovšem velice nákladné, a proto hledáme partnery, kteří se s touto myšlenkou ztotožní a stejně jako my chtějí předat dalším generacím to dobré, jít proti dnešním tak častým trendům jako je korupce a nesportovní chování.

 

Za sponzorský dar můžeme nabídnout:

V oblasti reklamy a propagace:

 • umístění reklamního banneru a propagace na našich webových stránkách
 • šíření Vašich reklamních materiálů
 • reklama na dresech
 • možnost propagace při mimo hokejových aktivitách
 • reklama na zimním stadionu v rámci klubu
 • propagace při náborových aktivitách

Sponzorský dar může být využit pro různé účely:

 • nákup sportovního vybavení
 • částečná pokrytí nákladů spojená s provozem ledové plochy
 • náklady na trenérské vzdělávání
 • náklady na provoz trenérů
 • náklady spojené s mimo hokejovým programem
 • propagační aktivity
 • metodické materiály

Za sponzorský dar můžeme nabídnout:

Formy sponzorských darů:

Lze poskytnout věcný, či finanční dar na základě darovací smlouvy, případně finanční úhradu za námi zprostředkovanou reklamu.

SAZEBNÍK CEN PRO SEZÓNU
Generální partner mládeže od 450.000 Kč
TOP partneři mládeže od 150.000 Kč
Hlavní partner mládeže od 50.000 Kč
Partneři mládeže od 5.000 Kč
Partneři mimo-hokejových aktivit od 5.000 Kč
Hlavní mediální partner od 20.000 Kč
Mediální partneři od 5.000 Kč
Příznivci vlčí smečky
Příznivec vlčí smečky může být kdokoliv, kdo podpoří projekt klubu.
od 1.000 Kč